שר’ רוטשילד 70, תל אביב מס' רב- קווי : 03-5604938
תחומי התמחות
צרו עמנו קשר
checked

  • פסקי דין ומאמרים

המוסד לביטוח לאומי דרש לזמן את הנפגע לועדה רפואית כדי לבדוק מחדש את נכותו אבל סירב לאפשר לראות את המסמכים שעל פיהם חשב שיש שינוי בנכותו

סוף סוף סיימת את דרך הייסורים של הועדות הרפואיות, נקבעה לך נכות קבועה, אתה מקבל גמלה חודשית ובטוח שבזה תמו צרותיך? טעות! למוסד לביטוח לאומי יש סמכות להזמין אותך אחרי זמן מסוים בכל עת שירצה לבדיקה מחדש בפני הועדות הרפואיות היכולות לבטל את הנכות שנקבעה לך ולהוריד את קצבתך בהתאם. אכן סמכות רחבה מאוד, ולכן נקבעו לה סייגים. המוסד לביטוח לאומי רשאי לעשות כן רק אם הרופא המוסמך מטעמו מצא כי יש סיבה להניח שיש שינוי/ שיפור במצב הרפואי. אבל מה קורה כשהמוסד לביטוח לאומי מסרב לאפשר לנפגע לראות על סמך אילו מסמכים הוא הגיע לאותה מסקנה בטענה כי לפי חוק חופש המידע רשות מנהלית אינה חייבת למסור מידע הנוגע להתייעצויות פנימיות?! משרדנו לא ויתר ופנה לבית הדין בענין.
דוד נפגע בליבו בתאונה שהוכרה כתאונת עבודה. חלפו שנים ולפתע קיבל מכתב מהמוסד לביטוח לאומי הדורש ממנו להופיע בפני ועדה רפואית אשר במידה ותאשר כי חלה הטבה במצבו הרפואי תוריד את הנכות שנקבעה לו וכמובן את הגמלה בהתאם. מה פתאום שיפור במצבי? תהה דוד, איך יתכן - זו וודאי טעות. ופנה למשרדנו לטפל בנושא. אנו הגשנו תביעה כנגד פקיד התביעות על הזימון ובמקביל ביקשנו שיעבירו לנו את המסמכים אשר שימשו יסוד להחלטת הרופא המוסמך שהחליט שיש בסיס לזמן את דוד לבדיקה מחדש לפי תקנה 37- מהם המסמכים הרפואיים שעמדו בפניו ומהם הסיק שיש שיפור במצבו ומה כתב המוסד בדו"ח "סבירות ותקינות החלטת הועדה הרפואית" שהוא ערך אחרי הועדה שקבעה את נכותו. בשום פנים ואופן - זעק נציג המוסד לביטוח לאומי. לא נראה לכם את המסמכים הללו כי מדובר "בתרשומת פנימית" ולפי חוק חופש המידע אנו לא חייבם למסור מידע שנוגע להתייעצות פנימית. "בשום פנים ואופן" אישר גם שופט בית הדין האזורי אליו פנינו: "אכן אין חובת גילוי של תרשומות פנימיות, שכן חובה כזו עלולה לשבש את הליכי הבירור והעבודה התקינה של הגוף הציבורי. הבקשה נדחית". משרדנו לא אמר נואש ופנה לבית הדין הארצי בירושלים. שם כבוד השופט איטח הסביר כי בשלב זה חוק חופש המידע בכלל אינו רלוונטי. אנו דנים בכלל בשלב הגילוי ולא בשלב העיון. בשלב זה ניתן לשקול עיון של בית הדין במסמך שבמחלוקת על מנת שיחליט אם אכן יש מקום לגלות אותו. ויותר מזה הוסיף כבוד השופט כשאני בוחן את המסמכים שהנפגע דורש לעיין בהם אני לא מבין מדוע וכיצד הביטוח הלאומי קורה להם "תרשומת פנימית". וגם אם דו"ח בדיקת התקינות היה תרשומת פנימית ממילא נקבע כבר בעבר שיש חובה לגלותו. לכן המליץ כבוד השופט לקבל את הבקשה של הנפגע.