שר’ רוטשילד 70, תל אביב מס' רב- קווי : 03-5604938
תחומי התמחות
צרו עמנו קשר
checked

  • פסקי דין ומאמרים

בית הדין קבע כי על הועה הרפואית לעררים להתייחס באופן עניני ומנמוק לטענת המערער לפיה גם אם לא קיימת לו מגבלת תנועה יש לקבוע לו נכות בגין השפעה על כושר הפעולה ובהתאם לשקול האם יש להעניק למערער נכות לפי סעיף ליקוי 35 לתקנות.

בענין זה הגיש  המערער חות דעת רפואית לועדה, הועדה לא קיבלה את קביעות המומחה ונימקה שהממצאים הרפואיים שונים ממה שקבע, אבל המומחה הרפואי התייחס בחות הדעת לסעיף נכות שונה מזה שאליו התייחסה הועדה.

בית הדין האזורי קבע כי ".. קביעת הועדה לענין קיומם של ממצאים שונים, מתייחסת לכאורה לממצאים השונים שמצאה לענין ההגבלה בתנועה. ואולם הועדה אינה מתייחסת לסעיף הליקוי שהעניק ד"ר ולן למערערת בחות דעתו אשר ענינו פגיעה בכושר הפעולה הכללי. הועדה לא מסבירה, כאמור לעיל, מדוע אין להעניק למערער נכות לפי סעיף ליקוי 35(1)(ב) בגין פגיעה בכושר הפעולה הכללי שזהו סעיף הליקוי שהעניק ד"ר ולן למערערת (חרף ממצאי בדיקתו בדבר הגבלה בטווחי התנועה). לאור האמור לעין, ענינו של המערער יוחזר לועדה להרפואית לעררים (נפגעי עבודה) על מנת שתתיחס באופן עניני ומנמוק לטענת המערערת שלפיה גם אם לא קיימת לו מגבלת תנועה יש לקבוע לו נכות בגין השפעה על כושר הפעולה ובהתאם תשקול האם יש להעניק למערער נכות לפי סעיף ליקוי 35 לתקנות. בהתאם, הועדה תתיחס באופן עניני ומנומק לקביעת ד"ר ולן שליפה יש להעניק למערער נכות תפי סעיף ליקוי 35(1)(ב) שעיננו פגיעה בכושר הפעולה הכללי..".

בל 21411-08-14 ניתן ביום 16.3.15 מאת כב' השופט צבי פרנקל.