שר’ רוטשילד 70, תל אביב מס' רב- קווי : 03-5604938
תחומי התמחות
צרו עמנו קשר
checked

  • פסקי דין ומאמרים

התקבעות והתחפרות של ועדה רפואית בעמדותיה תביא להחלפת הרכב חברי הועדה

מבוטח, בן 65, קופח ע"י הועדה הרפואית אשר פסקה לו נכות נמוכה מזו לה טענו, המגיעה לו בדין.
אנו הגשנו ערעור על החלטת הועדה, אולם ועדה רפואית לעררים סירבה לשנות את ההחלטה. בעקבות כך ערערנו לבית הדין האזורי לעבודה, אשר הורה לועדת הערערים לשנות החלטתה ולדון מחדש בעניין. הועדה לעררים נמנעה שנית מלפעול בהתאם להנחיות בית הדין, ואנו בעיקשות וללא לאות, ערערנו שוב, ושוב ושוב, כאשר בכל פעם פועלת הועדה בניגוד להנחיות בית הדין וחורגת מסמכותה שבדין.
ללא ליאות, ניהלנו מאבק עיקש אל מול המוסד לביטוח לאומי, ולבסוף , מאבקנו העיקש נשא פרי, כאשר ניאות בית הדין להחליף את הרכב הועדה להרכב חדש וקבע, כי הפרוטוקולים של הועדה עליה ערערנו לא יעמדו בפני ההרכב החדש.
בית הדין האזורי לעבודה קבע (בפסק דינו של כב' הש' אייל אברהמי) כי : "במקרה זה שהועדה התכנסה כבר מספר פעמים, חרגה מסמכותה, החליטה על יסוד מסמכים שלא היו צריכים לעמוד בפניה ואף לא נימקה כראוי את החלטתה, הרי שראוי ולו מטעמים של מראית פני הצדק כי הועדה תתכנס בהרכב חדש, ...בפני הועדה החדשה לא יעמדו הפרוטוקולים של הועדה נשוא הערעור". 
כך, יצרנו לללקוח אפשרות חדשה ונטולת משוא פנים להציג את טענותיו בפני ועדה רפואית חדשה ונכונה לשמוע.
לפסק הדין המלא- בל (י-ם) 10685/03

 

לפסקי דין אחרים בהם הבאנו להחלפת הרכב ועדת המוסד לביטוח לאומי:
בל 002913/04
בל 002052/01

עבל 7870/05
בל 4662/07
בל 002915/06

בל 3336/06
בל 5512-09

בל 4583/09

בל 3336/06
בל 2737/06