שר’ רוטשילד 70, תל אביב מס' רב- קווי : 03-5604938
תחומי התמחות
צרו עמנו קשר
checked

  • פסקי דין ומאמרים

החלטת מומחה רפואי מטעם בית הדין לעבודה אשר חורגת מההשקפה המקובלת תביא להחלפת המומחה

מבוטח לקה בארוע מוחי עקב מאורע בעבודתו, והגיש תביעה להכרה בנכותו במוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה. בבית הדין מונה מומחה רפואי ידוע ובעל שם בתחום הנוירולוגיה לבחינת הקשר הסיבתי בין הארוע החריג בעבודה והאוטם בו לקה.
המומחה הרפואי קבע כי אין קשר סיבתי בין הארוע המוחי בו לקה לבין המאורע בעבודתו.
אנו קיימנו חיפוש מעמיק בפסקי דין וחוות דעת שהעניק המומחה הידוע בעבר בעניינים אחרים ונוכחנו, כי בחוות דעת בעניין אחר, ציין המומחה כי מבחינת השקפתו המקצועית הכללית- לא יכול להתקיים קשר סיבתי בין האירוע החריג ועליית לחץ דם לבין אירוע מוחי.
משנוכחנו כי זו עמדתו של המומחה, פנינו לבית הדין לעבודה וביקשנו להורות על פסילת המומחה ומינוי מומחה רפואי תחתיו, בטענה כי המוחה הידוע הנ"ל אינו נוקט בעמדה המשפטית המקובלת, ולפיכך קביעתו- שאינה מן המקובל- מקפחת את הלקוח שלנו.
בית הדין האזורי קיבל את תביעתנו וקבע, כי חוות דעתו של המומחה האמור תפסל ומומחה אחר ימונה תחתיו. כך, בכך הוענקה ללקוח הזדמנות שווה והוגנת להציג ענינו בפני מומחה אשר נושא בעמדה המקובלת והנהוגה בקרב הרופאים הקושרת בין אירוע חריג בעבודה לאירוע מוחי, ועזרנו לו לזכות בהכרה של נפגע עבודה במוסד לביטוח לאומי, המזכה אותו קצבאות וגמלות.
בל000922/03


פסק דין נוסף  ממשרדינו בהם הבאנו להחלפת המומחה הרפואי
בל 1296/00