שר’ רוטשילד 70, תל אביב מס' רב- קווי : 03-5604938
תחומי התמחות
צרו עמנו קשר
checked

  • פסקי דין ומאמרים

רשלנות סוכן ביטוח אשר לא הזהיר מבוטח באשר למועד התיישנות תביעתו.

בע"א 10476-05-13 בפסק הדין הפך בית המשפט המחוזי באמצעות עו"ד משה גלעד ועו"ד אלונה שימקין החלטת בית המשפט השלום וקבע כי סוכן ביטוח התרשל כאשר לא הזהיר את המבוטח בכל הנוגע לאפשרות התיישנות של תביעתו. 
בית המשפט קבע כי ההבחנה בין התיישנות רגילה לבין ההתיישנות המיוחדת בביטוח היא ידיעה בסיסית המצופה מסוכן הביטוח להיות בקיא בה. מחובתו של סוכן הביטוח להסב תשומת ליבו של המבוטח באופן מפורש לתקופת ההתיישנות המיוחדת בביטוח 3 שנים במיוחד בנסיבות בהן עלולה לחלוף תקופת התיישנות כמו במקרה דנן שבו יידע המבוטח את הסוכן בדבר אחוזי הנכות שקיבל מהמל"ל ועל כוונתו להגיש ערר. סוכנת הביטוח ציינה בפניו כי ככל שיוגדלו אחוזי הנכות לא יוכל לתבוע את ההפרש והמליצה לו להמתין עד לאחר קבלת תוצאות הערר מבלי שהיא מזהירה אותו בדבר ההתיישנות האפשרית. בית המשפט המחוזי חייב את הסוכן בתשלום סכום הביטוח שאיבד עקב ההתיישנות.    

פסק הדין הוא חשוב מאוד בכל הנוגע לחובות הזהירות והאחריות המוטלת על סוכני הביטוח כלפי המבוטח.