שר’ רוטשילד 70, תל אביב מס' רב- קווי : 03-5604938
צרו עמנו קשר
checked

ניתן להגיש תביעות מיקרוטראומה גם ללא תעודות אי כושר לעבודה או אישור מרופא תעסוקה.

המוסד לביטוח לאומי הנחה את עובדיו כי בתביעות למחלות תעסוקתיות, מחלות מקצוע ומיקרוטראומה, ניתן לטפל גם ללא תעודות אי כושר לעבודה או אישור מרופא תעסוקה. בתביעות אלה, ניתן להסתפק במסמכים רפואיים המעידים על קשר בין המחלה ובין תנאי העבודה, בציון האבחנה הרפואית והטיפול הרפואי שניתן בגין הפגיעה. מקרים אלו ידונו עם רופא המוסד ובמידת הצורך עם מומחה רפואי.

 

כך נקבע בחוזר נפגעי עבודה מספר 68/2015 שהוציא המוסד לביטוח לאומי ביום 10.9.15