שר’ רוטשילד 70, תל אביב מס' רב- קווי : 03-5604938
צרו עמנו קשר
checked

דיני עבודה

דיני העבודה הם הכללים המסדירים את היחסים שבין עובד למעבידו, ומתקיימים בהתבססם של יחסי עובד-מעביד בין הצדדים. עם זאת, לא כל אדם שירות הניתן ע"י אדם פלוני מבסס יחסי עובד-מעביד עם מקבל השירות, לדוגמה, איש מקצוע עצמאי בתחום החשמל המעניק שירות ללקוחות רבים על בסיס קריאה. במקרה זה הלקוח הינו מזמין שירות בעוד החשמלאי הינו "קבלן", ובין השניים לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד.
 
מאחר שעבודתו של אדם הינה חלק משמעותי ביותר מחייו, ומאחר וקיימים פערי כוחות מובנים בין העובד למעבידו, חוקק המחוקק סדרה של חוקים סוציאליים להבטחת תנאי עבודתם של העובדים בישראל. במסגרת חוקים אלה נקבע, לדוגמה, שכר המינימום בישראל, וכן מגבלות על פיטורי עובד, פיצויו, ימי החופשה השנתית וכיוצא בזה.
 
זאת ועוד, בירור סכסוכי עבודה בין עובד למעביד מתקיים בבית דין ייחודי – בית הדין לעבודה. בבית הדין לעבודה יושב שופט ולצידו נציג העובדים ונציג המעבידים, והללו דנים אך ורק בסכסוכים הנוגעים למשפט העבודה ועל כן בעלי מומחיות מיוחדת בתחום.
 
משפט העבודה הינו תחום דינאמי, מורכב ובעל השפעה ישירה על חייו של כל אדם. חשוב ביותר להתעדכן בשינויים התדירים בחקיקה ופסיקה, ולעמוד על זכויות הנגזרות ממשפט העבודה. בשל מורכבות הנושא, וביתר שאת בשעת סכסוך עבודה, מומלץ לפנות ליעוץ משפטי.